POŻAROWSZCZYK DARIUSZ P.H.U. DARMEX informuje, iż w dniu 8 maja 2017 r. została podpisana umowa z Województwem Lubelskim (Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie) na dofinansowanie projektu pt. „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym i zagranicznym poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii do produkcji stolarki otworowej ALU” w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu:

Wzrost konkurencyjności na krajowym i europejskim rynku stolarki otworowej w zakresie produkcji drzwi.

Efekty projektu:

– wdrożenie wyników przeprowadzonych badań,

– rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa o nowy, dotychczas nieprodukowany asortyment drzwi aluminiowych o podwyższonych właściwościach termoizolacyjności,

– poprawa jakości dotychczas produkowanych wyrobów stolarki aluminiowej.

Wartość projektu: 952.359,48 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 541.993,20 PLN

Umowa nr: RPLU.03.07.00-06-0074/16-00