Od marca 2018 roku produkt Aerogels został wprowadzony do użycia w naszych produktach. Wykorzystujemy go w ramie i skrzydle naszych drzwi.

Podstawowym składnikiem oferowanych produktów Aerogels jest aerożel, który składa się w ponad 90% z powietrza, co czyni go najskuteczniejszym izolatorem o najniższym przewodnictwie termicznym. Powietrze jest ograniczone krzemionkowym szkieletem tworzącym nanonopory (nawet do 99,8% objętości), które minimalizują wpływ konwekcji i promieniowania. Ponadto, aerożel jest ciałem stałym, zbudowanym z cząsteczek krzemionki, będącej słabym przewodnikiem ciepła.

 

Łatwość stosowania i skuteczność produktów Porogel osiągnięta jest dzięki następującym cechom produktu:

  • Są bardzo cienkie 5 mm, 10 mm lub wielokrotność tych liczb w zależności od potrzeb.
  • Posiadają rewelacyjny współczynnik przenikania ciepła Lambda 0,014 W/mk przy grubości 5 mm grubości.
  • Materiał jest wyjątkowo elastyczny – można go dowolnie układać, przyklejać, wycinać i mocować.
  • Są hydrofobowe i paroprzepuszczalne.
  • Można je stosować na zewnątrz lub wewnątrz budynku – instalacji izolowanej termicznie.
  • Jest odporny na ściskanie. Porogel nie traci właściwości termicznych pod naciskiem lub dużym obciążeniem.
  • Można go łączyć z innymi materiałami niezbędnymi do realizacji różnych rozwiązań technicznych.