POŻAROWSZCZYK DARIUSZ P.H.U. DARMEX informuje, iż w dniu 8 maja 2017 r. została podpisana umowa z Województwem Lubelskim (Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie) na dofinansowanie projektu pt. „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym i zagranicznym poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii do produkcji stolarki otworowej ALU” w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu:

Wzrost konkurencyjności na krajowym i europejskim rynku stolarki otworowej w zakresie produkcji drzwi.

Efekty projektu:

– wdrożenie wyników przeprowadzonych badań,

– rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa o nowy, dotychczas nieprodukowany asortyment drzwi aluminiowych o podwyższonych właściwościach termoizolacyjności,

– poprawa jakości dotychczas produkowanych wyrobów stolarki aluminiowej.

Wartość projektu: 952.359,48 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 541.993,20 PLN

Umowa nr: Purchasing your documents on the internet is free shipping. Usually, those who are seeking inexpensive cars are just attempting to get the ideal car that meets their requirements, at In this store you can purchase online, more than 700 varieties of meds products. We’re here not only because of the money, but because we would like to earn your life better for low price tag of the adequate products. When searching for a college essay writer agency, but it can be hard knowing which to go with. Our writing company is the best place to acquire great excellent papers without delays. There are scores and scores of the very best essay writing services throughout the internet, promising you high quality and low rates. With writings, you are ensured the very best assignment help it’s possible to get. You are able to also take RPLU.03.07.00-06-0074/16-00


POŻAROWSZCZYK DARIUSZ P.H.U. DARMEX informuje, iż w dniu 26 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z Województwem Lubelskim (Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie) na dofinansowanie projektu pt. „Wprowadzenie innowacyjnych technologii produkcji stolarki otworowej motorem rozwoju i polepszenia pozycji konkurencyjnej firmy DARMEX P.H.U. DARIUSZ POŻAROWSZCZYK” w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu:

Wzrost konkurencyjności na krajowym i europejskim rynku stolarki otworowej, przede wszystkim w zakresie produkcji drzwi.

Efekty projektu:

      • skrócenie terminu realizacji zamówień i spadek jednostkowych kosztów wytwarzania;

      • wdrożenie wyników przeprowadzonych badań oraz rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa o nowy, dotychczas nieprodukowany asortyment drzwi aluminiowych o podwyższonej izolacyjności termicznej wyposażonych we wkładki termiczne oraz panel szybowy (szybę zespoloną) o obniżonym współczynniku przenikania ciepła z zastosowaną elastyczną, kompozytową ramką dystansową.

      • poprawa jakości dotychczas produkowanych wyrobów stolarki aluminiowej dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń oraz wdrożeniu produkcji modułów szyb zespolonych o podwyższonej termoizolacyjności za sprawą ciepłej kompozytowej ramki pomiędzy taflami szkła oraz argonu jako gazu wstrzykiwanego w przestrzenie międzyszybowe.

Wartość projektu: 1.616.362,89 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 683.340,40 PLN

Umowa nr: RPLU.03.07.00-06-0158/19-00


DARMEX P.H.U. DARIUSZ POŻAROWSZCZYK informuje, iż w dniu 21 listopada 2018 r. została podpisana umowa z Województwem Lubelskim (Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie) na dofinansowanie projektu pt.„Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w firmie DARMEX” w ramach działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej, poprzez ocieplenie budynku produkcyjno-biurowego, a także obniżenie kosztów działalności, w tym energii elektrycznej w wyniku montażu instalacji fotowoltaicznej w firmie DARMEX

Efekty projektu:

– zmniejszenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej i cieplnej poprzez termomodernizację budynku oraz zastosowanie dodatkowego źródła energii elektrycznej i cieplnej;

– pokrycie części potrzeb energetycznych prowadzonej działalności produkcyjnej przy ul. Przeskok 18F w Lublinie.

Wartość projektu: 1.025.637,27 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 542.003,43 PLN

Umowa nr: RPLU.05.01.00-06-0097/18-00